Wie zijn wij

Wie zijn wij

Happy Days is een professioneel en kleinschalig kinderdagverblijf en biedt hele dagopvang aan kinderen vanaf twee maanden tot vier jaar. Happy Days beschikt over een team van gekwalificeerde medewerkers die nauw samenwerken. Op de groep werken twee beroepskrachten per dagdeel, afhankelijk van grootte of samenstelling van de groep.

De groep is zo samengesteld dat er de volle aandacht is voor wat jouw kind nodig heeft. Ieder kind is weliswaar uniek, maar toch zijn er per leeftijd en ontwikkelingsfase een aantal gemeenschappelijke behoeften. Zo kunnen bijvoorbeeld de baby’s rustig en veilig kruipen en de peuters zich ongeremd uitleven in hun spel met bijvoorbeeld muziek. Dit terwijl andere kinderen samen met de pedagogisch medewerkers een boekje lezen. Binnen het dagritme is er voldoende tijd voor persoonlijke aandacht. Wij vinden het belangrijk om een veilige, rustige en liefdevolle omgeving te bieden aan kinderen.

Onze activiteiten

Wij hebben door het jaar heen verschillende activiteiten. Denk daarbij aan: 

  • Nationale voorleesdagen
  • EHBO-avond voor de ouders
  • Thema avond
  • Zomerfeest
  • Nationale modderdag
  • Oudergesprekavond

Kleinschalig

schoenenrek

Happy Days is een professionele en kleinschalige kinderopvang.
Dagelijks worden er maximaal 16 kinderen bij Happy Days opgevangen. De opvang leeftijd bij Happy Days is 0-4 jaar. Wij vinden het heel belangrijk om een veilige, rustige en liefdevolle omgeving te bieden aan kinderen.
Omdat Happy Days kleinschalig is, kan extra aandacht aan ieder
kind worden besteed.

Pedagogische uitgangspunten

De werkwijze die wordt gehanteerd bij Happy Days is niet uit een specifieke pedagogische stroming. Wel hebben wij vanuit diverse stromingen datgene gehaald wat ons het meeste aanspreekt..

Wij staan open voor de gevoelens en emoties van ieder kind. De ontwikkeling van een kind wordt gestimuleerd op een wijze die bij het individuele kind past en daarnaast proberen wij het positieve gedrag te belonen en het negatieve gedrag te corrigeren.

Een uitgebreide versie van de pedagogische beleidsplan is aanwezig bij Happy Days.

Impressie

Impressie

Buitenspelen is niet alleen ontzettend leuk voor kinderen, het is onmisbaar voor hun ontwikkeling. Want van buitenspelen worden kinderen gezonder, slimmer en socialer. Het is ook bekend dat kinderen die regelmatig lekker buiten kunnen spelen, beter in hun vel zitten, goed eten en slapen, meer tevreden zijn en zich beter ontwikkelen. Reden genoeg dus om naar buiten te gaan! Wij volgen de seizoenen, zoeken beestjes, bouwen zandkastelen en spelen met modder. Bij Happy Days houden wij van veel buiten plezier.

De lichamelijke ontwikkeling van een kind is even belangrijk als de andere aspecten van de ontwikkeling. Wij vinden het daarom van belang dat kinderen voldoende bewegen. De kinderen van Happy Days krijgen veel mogelijkheden om te bewegen. Wij stimuleren ze daarbij en de omgeving nodigt daartoe uit. Er is voldoende ruimte in de tuin voor alle kinderen om veilig te spelen. Ook bij koud weer wordt een frisse neus gehaald. Tijdens het buiten spelen worden de kinderen gestimuleerd om te klimmen, te rennen en te fietsen. Een glijbaan, autobanden, activiteiten doos waar diverse spelletjes kunnen gespeeld worden en een zandbak behoren ook tot het buitenspel mogelijkheden. Het heel jonge kind krijgt de gelegenheid zijn/haar motorische ontwikkeling te bevorderen door over de grond te rollen en te kruipen, dit kan en stimuleren wij zowel binnen als buiten.