Activiteiten

kinderdagverblijf Happy DaysDe dagelijks activiteiten zijn heel gevarieerd en op de verschillende ontwikkelingsgebieden gericht, steeds passend bij de leeftijd. Voorlezen en liedjes zingen horen bij de rituelen van de groep en dragen bij aan de taalontwikkeling en de uitdrukkingsvaardigheid.

Door de dag heen worden er veel creatieve activiteiten ondernomen, met als doel de motoriek en materialen te ontdekken en ervaren. Het eindresultaat is ondergeschikt aan het beleven.
Spelen is voor kinderen een levensbehoefte. Normaal gesproken hoeft een kind ook niet te leren hoe het moet spelen, want spelen is kindeigen. Door middel van spelen ontdekken kinderen de omgeving, de materialen en elkaar. Ze leren hoe zij daar zelf in staan en wat ze wel en niet kunnen.
Spel staat in dienst van de gehele ontwikkeling, biedt mogelijkheden tot imitatie, het uiten van emoties en het verwerken van bepaalde gebeurtenissen . Een kind leert en ontwikkelt zich spelenderwijs.
Het is daarom ook van belang dat een kind de mogelijkheid krijgt om vrij te spelen met het speelgoed waarvoor het op dat moment kiest. Het kind kan in zijn spel zijn eigen betekenis aan dingen geven.