Inschrijven

De keuze voor een kinderdagverblijf is wat ons betreft een heel persoonlijke. Op deze website kun je een eerste oriëntatie doen en inschatten of Happy Days aansluit bij jouw wensen.

Kennismaking en rondleiding
Voordat ouders een keuze maken over de opvang van hun kind krijgen ze bij Happy Days de gelegenheid om eerst kennis te maken met ons en de ruimte. Dit wordt gedaan door middel van een kennismakingsgesprek met aansluitend een rondleiding. Het is van belang dat het klikt tussen de ouders en het kind enerzijds en ons anderzijds. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt het werkplan van Happy Days gebruikt als handvat. Daarnaast worden alle relevante zaken van het kinderdagverblijf besproken.
Wil je eerst kennis komen maken en de sfeer bij ons komen proeven, dan ben je van harte welkom. Wij nemen graag de tijd om je het gebouw te laten zien, onze werkwijze uiteen te zetten en vragen te beantwoorden. Neem dus gerust contact op en maak een afspraak. Rondleidingen worden ’s avonds gegeven zodat we ruim de tijd hebben om een goed beeld te geven van hoe het er bij ons aan toegaat en kunnen we alle vragen beantwoorden.

Inschrijfformulier
Inschrijven bij ons kinderdagverblijf kan heel gemakkelijk. Download het inschrijfformulier, print dit uit, vul het volledig in, onderteken het en stuur het op naar: Happy Days, Verlengde Velmolen 15 5406 NT Uden.

Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.

Vervolg van de inschrijfprocedure
Na ontvangst van het inschrijfformulier, stuurt Happy Days je een inschrijfbevestiging en word je opgenomen op onze aanmeldlijst. Inschrijving geeft je helaas nog geen garantie op een plaatsing. Factoren die onze planning beïnvloeden zijn:

  • ons pedagogisch beleid
  • de wet- en regelgeving ten aanzien van groepsgrootte, groepsruimte en inzet van pedagogisch medewerkers.

Op volgorde van inschrijfdatum word je ongeveer 6 maanden vóór de gewenste ingangsdatum door ons geïnformeerd over de plaatsingsmogelijkheden en krijg je zo mogelijk een aanbieding.

Soms wordt er afgeweken van de volgorde van inschrijving, omdat Happy Days voorrang geeft aan kinderen van wie al een broertje of zusje wordt opgevangen bij Happy Days.

Na acceptatie van de aanbieding geldt bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opvang een opzegtermijn van 2 maanden, waarbij de minimale plaatsing 6 maanden bedraagt. dat houdt in dat het kind minimaal 8 maanden bij Happy Days geplaatst is. Neem bij een gedeeltelijke annulering contact met ons op om de mogelijkheden hiertoe te bespreken. Alle afspraken worden tot slot geformaliseerd in een plaatsingsovereenkomst. De “Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang- dagopvang, versie september 2005, zijn onderdeel van onze plaatsingsovereenkomst. Voordat de opvang officieel start is het mogelijk om twee keer een halve dag te komen wennen. Dit is tevens het moment voor een kennismakingsgesprek met de pedagogische medewerker van de groep. Wennen is mogelijk als de plaatsingsovereenkomst getekend is. Aan het wennen zijn geen kosten verbonden.

Wachtlijst
Heeft Happy Days je geen aanbod kunnen doen, dan kom je terecht op een wachtlijst. We kunnen je doorgaans op voorhand aangeven hoelang het duurt voordat Happy Days je kind kan plaatsen. Diverse factoren zijn hierop van invloed. Hoe flexibel ben je om af te wijken van de door jouw gewenste opvangdagen, het aantal dagen en/of de ingangsdatum? Komt de leeftijd van jouw kind overeen met de leeftijd van een kind dat alsnog geen gebruik maakt van een aangeboden plaats?

De complexiteit van het planningsproces maakt dat de volgorde op een wachtlijst niet bepalend hoeft te zijn wanneer je alsnog een plaatsing kunt krijgen. Ons streven blijft steeds om jou optimaal te informeren waar mogelijk en je zo snel als mogelijk uitsluitsel te geven.

Beschikbaarheid
Indien je interesse hebt kun je het beste even contact opnemen met Helen. Zij kan aangeven of en wanneer plekken beschikbaar zijn of binnenkort vrijkomen.