Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een groep van drie enthousiaste ouders die zich inzetten voor de belangen van ouder en kind. Vanuit de wet op de kinderopvang heeft de oudercommissie het recht Happy Days te adviseren over de volgende onderwerpen:

  • pedagogisch beleidsplan
  • voedingsaangelegenheden
  • risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten
  • kwaliteitsbeleid met betrekking tot: aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten in opleiding

Wie zitten er in de oudercommissie?
De oudercommissie bestaat uit:

  • Voorzitter: Haykush Hakobyan
  • Secretaris: Rianne Lamers
  • Penningmeester: Servé Hermans

Mocht je iemand van de oudercommissie willen spreken, mail dan naar oudercommissie@kinderopvang-happydays.nl. De voorzitter is namens de oudercommissie de hoofdcontactpersoon.

Naast het adviseren van Happy Days organiseert de oudercommissie een aantal vaste activiteiten, zoals “de dag van de leidster” en een ouderavond (samen met Happy Days). Onze voorzitter overlegt maandelijks met de directie van Happy Days om de lopende zaken te bespreken. Over al onze activiteiten informeren we jullie gedurende het jaar in onze nieuwsbrief. De activiteiten en de werkwijze van de oudercommissie zijn vastgelegd in het oudercommissiereglement en het huishoudelijk reglement.

Contact
Het e-mailadres: info@kinderopvang-happydays.nl