Baby

Onder baby verstaan wij baby’s tot 1 jaar. Een baby maakt in zijn eerste levensjaar een enorme ontwikkeling door. Een warme en liefdevolle zorg vormt hierbij de basis. De baby hecht zich aan mensen die voor hem vertrouwd zijn. Geur, lichaam en stem worden herkend en het kind voelt zich geborgen. Om in deze primaire behoefte te voorzien, hebben wij vaste vertrouwde pedagogisch medewerkers.

Onze zorg voor de baby gaat gepaard met een grote hoeveelheid warmte en liefde. Wij genieten van het kind en geven het individuele aandacht of wij de baby nu voeden, verschonen of in bed leggen. Als een baby onrustig is, nemen wij hem in de armen of leggen hem in bed en aaien hem over het hoofdje, zodat hij gaat slapen. Stimulans van zintuigen en motorische ontwikkeling. Kruipen, voortbewegen en stapjes zetten. De beleving van de baby is lichamelijk, hij voelt, ruikt en proeft alles wat hij op zijn weg tegenkomt. Het prikkelen van de zintuigen stimuleert het kind zich te gaan voortbewegen. Omrollen, oprichten en kruipen gaan steeds beter.

Wij stimuleren de baby met het maken van geluidjes, het rollen van een bal en het zingen van liedjes. Naarmate de kinderen ouder worden, gaan ze op elkaar reageren met geluiden; twee baby’s tegenover elkaar in een kinderstoel kunnen de grootste pret hebben. Iedere baby heeft een eigen ritme. In goed overleg met de ouders zetten wij het ritme, zoals het kindje dat thuis gewend is, voort.