Wet kinderopvang

Sinds 1 januari 2005 is de wet kinderopvang van kracht. Deze wet regelt de kwaliteit, het toezicht en de financiering van kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid.

Financiering
Als ouder ga je een overeenkomst aan met Happy Days. Op grond van deze overeenkomst verzorgt Happy Days de kinderopvang en brengt dit bij jou in rekening. Via het toeslagen loket van de overheid kun je vervolgens een deel van de kosten terug krijgen.
Happy Days is een bij de Rijksoverheid geregistreerde organisatie voor kinderopvang. Deze registratie is een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op bijdragen vanuit de overheid. De registratie onder nummer 138884031, is in te zien via het Landelijk Register Kinderopvang.

Kwaliteit
De wet kinderopvang stelt eisen aan de kwaliteit van de kinderopvang. Dit betreft onder andere eisen ten aanzien van het pedagogisch beleid, de leid(st)er-kind ratio, veiligheid, gezondheid en de oudercommissie.
In Happy Days is voortdurend aandacht voor veiligheid en gezondheid. Jonge kinderen zijn immers kwetsbaar. Om alle mogelijke risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten of zo klein mogelijk te maken, voert Happy Days jaarlijks risico inventarisaties uit. Mede hierdoor blijven leid(st)ers alert en zorgt Happy Days voor opvang in een veilige en gezonde omgeving.

Toezicht
De GGD is belast met het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Tijdens een inspectie onderzoekt de inspecteur of Happy Days voldoet aan de eisen in de wet. De bevindingen van de inspecteur worden vastgelegd in het inspectie rapport. De gemeente en het kindercentum ontvangen een exemplaar. Het rapport is openbaar. Kijk hier ons rapport, het is ook in te zien op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.